Pooblastilo ODVETNIK:

ODVETNIK Slavko Vesenjak, Ul. Vita Kraigherja 5/V, p.p. 1516, SI-2000 Maribor. http://www.vesenjak.si